شرکت بتن آدرپاد به شرکت آذرپاد خوش آمدید (تولید کننده افزودنی های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان و راه سازی) درباره ما تماس با ما .AZARPAD CO Manufacture Concrete Additives تماس با ما درباره ما Con.Man

محصولات

گروت های پایه  سیمانی الیاف دار

گروت های پایه سیمانی الیاف دار

AZ21 پر کردن زیر صفحه ستون های فولادی سـاختمـانی و صنـعتی با ابعـاد بزرگ ( بویلرها و دودکش ها) و قابلیت اختلاط با چسب بتن بعنوان گـروت ترمیمی و عدم کاهش حجم ناشی از خشک شدگی

بیشتر بخوانید
گروت های پایه سیمانی

گروت های پایه سیمانی

AZ19 / AZ20 / AZ22 پرکردن فضای خالی زیر بیس پلیت ها و زیر سازی سازه های فولادی و بویلرها و نصب ماشین آلات سنگین واسلب های بتنی مقـاومت فشــاری نهایی از680 تا 800 کیلو گرم بر سانتی متر مربع

بیشتر بخوانید
ژل میکرو سیلیس الیاف دار/  ژل ضد یخ بتا

ژل میکرو سیلیس الیاف دار/ ژل ضد یخ بتا

AZ31 / AZ33 تهیـه بتن هـایی با مقـاومت فشـاری، کششی، خمشی، و سایشی بالاتر نسبت به بتـن معمـولی کـاهش نفوذپـذیری تهیـه بتن هـایی مقـاوم در برابر نفـوذ کلرها، سولفات ها، نمک ها،...

بیشتر بخوانید
سوپرژل /  ژل میکروسیلیس/ ژل فیلر

سوپرژل / ژل میکروسیلیس/ ژل فیلر

AZ30 / AZ32 /AZ34 کاهنـده آب ، افزایش اسلامپ ، افزایش مقـاومت فشـاری ، سهولت در فرآیند اجرایی ، نفوذ ناپذیری بتن

بیشتر بخوانید
روان ساز دیرگیر /  روان ساز زودگیر

روان ساز دیرگیر / روان ساز زودگیر

AZ51 / AZ52 جلوگیری از هیدراسیون سیمـان بتن در فواصل طولانی حمل و در مناطق گرمسیر افزایش اسلامپ بتن بدون نیاز به افزایش آب، تسریع در هیدارسیون سیمان بتن در مناطق سردسیر.

بیشتر بخوانید
فوق روان کننده دیرگیر /  فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده دیرگیر / فوق روان کننده زودگیر

AZ54 / AZ55 کنتـرل رونـد گیـرش بتـن در منـاطـق گـرمسیـر وسـردسیـر بتن ریـزی هـای حجیم حمل و نقـل بتن در مسافت هـای طولانی، افزایش ارتفاع بتن ریزی

بیشتر بخوانید
ابر روان ساز بتا / ابرروان ساز کربوکسیلات

ابر روان ساز بتا / ابرروان ساز کربوکسیلات

AZ58 / AZ59 حفظ اسلامپ طولانی ،کاهنده آب ، افزایش مقـاومت ، افزایش کـارایی، جلـوگیری از جـدا شـدگی سنگ دانـه هـا، بتن ریزی سازه های بتنی با تراکم بالای آرماتور، نفوذ ناپـذیری در برابـر املاح و اسیــدهـا و سولفات ها...

بیشتر بخوانید
روان کننده معمولی / روان کننده بتا

روان کننده معمولی / روان کننده بتا

AZ50 / AZ53 تسـریع در روند کسب مقـاومت نهـایی بتن افزایش کارایی و حفظ اسـلامپ بتن افزایش دوام و کاهش نفوذناپذیری حفظ کارایی در هوای گرم و سردکاهش جمـع شدگی بتن

بیشتر بخوانید
فوق روان ساز پلی کربوکسیلات/فوق روان کننده ویژه

فوق روان ساز پلی کربوکسیلات/فوق روان کننده ویژه

AZ56/ AZ57 کاهنده آب ، افزایش مقاومت ، افزایش کارایی، جلوگیری از جدا شدگی سنگ دانه هـا، بتن ریزی سازه هـای بتنی با تراکم بالای آرماتور، نفوذ ناپذیـری در برابر املاح و اسیدها...

بیشتر بخوانید
گروت اپوکسی

گروت اپوکسی

AZ23 استفاده در زیر صفحه ستون ها، اجـرا دراسلب های بتنی محل قرارگیری ماشین آلات ثابت ومتحـرک، تامین مقـاومت کششی و خمشی بدون جمـع شـدگی و بدون کاهش حجم بتن، دارا بودن مقاومت اولیه و نهایی تا 1000 کیلو گرم بر سانتی متر مربع در مقابل ضربه و ارتعاش بویلرها و تجهیزات صنعتی و پالایشگاهی.

بیشتر بخوانید
ترمیم کننده بتن / ترمیم کننده ویژه بتن

ترمیم کننده بتن / ترمیم کننده ویژه بتن

AZ40 / AZ41 ترمیم و تعمیـرات کلیه سازه های بتنی شامل کانال هـای آبیاری ، مخازن بتنی آب و فاضلاب ، استخرها و حوضچه های بتنی و غیره

بیشتر بخوانید
ترمیم کننده ویژه الیاف دار

ترمیم کننده ویژه الیاف دار

AZ42 کاربرد وسیع در تـرمیم و تعمیرات کلیه سازه های بتنی صنعتی، سـاختمانی که دچارآسیب شدید و یا خوردگی ناشی از املاح و سولفات ها بوده اند...

بیشتر بخوانید
چسب اپوکسی

چسب اپوکسی

AZ80 کاشت بولت و میلگرد به صـورت افقی و عمـودی در بتن هـای قـدیمی و سخت شـده کف سـازی محـوطه کارخانجـات پرکردن درزها، شکافها و سطـوح جهت آب بنـدی و...

بیشتر بخوانید
چسب آب بند ویژه / چسب آب بند بتن

چسب آب بند ویژه / چسب آب بند بتن

AZ45 / AZ46 کمک به تـرمیم آسیب دیـدگی هـای سطـحی و اسـاسی بتـن و افـزایـش چسبندگی بتن قدیمی و جدید،افزایش عمر و دوام سازه در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی مقاومت بالا درمقابل نفوذ آب و امـلاح شیمیـایی افزایش چسبندگی بتن به میلگرد

بیشتر بخوانید
چسب آب بند دوجزیی

چسب آب بند دوجزیی

AZ47 محلـول امـولسیونی پلیمـری که مـوجب افـزایش چسبندگی و آب بنـدی می شود همچنین باعث افزایش پیوند بتن قدیمی با چسب آب بنـــد و افــزایش مقاومت سایشی و دوام بتن و ... می شود.

بیشتر بخوانید
چسب کاشی خمیری/ چسب ویژه کاشی

چسب کاشی خمیری/ چسب ویژه کاشی

AZ91 / AZ92 نصب انـواع کـاشی، ســرامیک، سنگ موزائیک، ورقه هـای استــایروفوم و ... نصب انـواع پـوشش هـاروی سطوح بتنی سنگی پس از خشک شدن نسبت به آب و رطوبت مقاوم است سهولت و سرعت بالای اجرا عدم نیاز به اختلاط هیچ مصالحی به ترکیب چسب کاشی سهولت اختلاط با آب

بیشتر بخوانید
چسب پرسلانی کاشی وسرامیک/ چسب  سنگ فشار قوی

چسب پرسلانی کاشی وسرامیک/ چسب سنگ فشار قوی

AZ93 / AZ94 چسباندن کاشی وس رامیک، مخازن آب شرب آب بنـدی تقاطع، سطـوح نامنظم آب بندی دیوارهای حـایل و دیوارهـای مدفون درخاک آب بنـدی سـرویس هـای بهـداشتی ، سطوح شیب دار و پشت بام )جـایگزین قیـرگونی و ایزوگام(زیر سـازی سطـوح قبل از اجرای بتن ریزی

بیشتر بخوانید
چسب سوپر نانو کاشی

چسب سوپر نانو کاشی

AZ90 بر پایه سیمـان و مواد پلیمری، افـزایش دهنـده میـزان چسبنـدگی در شـرایط رطوبت و آب و محیط های گرم و سردسیر دارای مقاومت می باشد.

بیشتر بخوانید
ضد یخ ملات / ضد یخ بتا / ضد یخ ویژه بتن

ضد یخ ملات / ضد یخ بتا / ضد یخ ویژه بتن

AZ61 / AZ62 / AZ63 بتن ریـزی در هوای سـرد و یخ بنـدان حداکثر تا دمای 10 - درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن بسته به نـوع ضدیخ شروع عمل هیــدراسیون در دمـای پایین تر از 0+ درجه سانتیگرادگیرش ســریع تـر مـلات و بتن افـزایـش هیدراسیون و دما

بیشتر بخوانید
واتر پروف پودری / واتر پروف مایع

واتر پروف پودری / واتر پروف مایع

AZ100 / AZ101 آب گریز نمودن حفره هـای ریز داخلی بتن و کاهش نفوذ پذیـری در مقابل آب وتهاجم محول های شیمیایی خورنـده و جلوگیری از کربناتی شدن و افزایش دوام و پایداری بتن

بیشتر بخوانید
آب بند مایع بتن / محافظ بتن (کیورینگ)

آب بند مایع بتن / محافظ بتن (کیورینگ)

AZ82 / AZ85 افـزایش نفوذ ناپذیری و تراوایی سـازه بتن در برابـر خـوردگی، آب و محـلول شیمیایی بتن ریزی مخازن، منابع، کانال های آب، تونل ها، پل ها، سدهـا و آب بندی آن هابتن ریـزی دیوارهای حائل، استخرهاآب بندی ملات ها و دوغاب ها افـزایش پـایـداری و دوام بتـن، حفظ دما و رطوبت بتن و جلـوگیری از ترک

بیشتر بخوانید
زودگیر مایع بتن /  زودگیرپودری بتن

زودگیر مایع بتن / زودگیرپودری بتن

AZ81 / AZ83 عملیات بتن پاشی و شاتگریت افـزایش گیـرش مقـاومت در برابر آب و رطـوبت و کاهش نفوذپذیری بتن

بیشتر بخوانید
هواساز بتن ( هوا تپانده بتن)

هواساز بتن ( هوا تپانده بتن)

AZ71 ایجاد حباب های هوایی میـکروسکوپی در بتن و ایجاد دوام برای مقابله با سیکل ذوب و یخبندان و جلوگیری از شکستگی و جدا شدگی بتن

بیشتر بخوانید
پوشش اپوکسی/ ماستیک سرد وگرم اجرا ماستیک اپوکسی ویژه

پوشش اپوکسی/ ماستیک سرد وگرم اجرا ماستیک اپوکسی ویژه

AZ81/82/76 پرکردن و آب بندی درزهایی که بـا انواع مصـالح معمـولی، اجـزاء بتنی، کـاشی، سنـگ و ... در تماس اند ، مقاومت هـای مکانیکی، فشاری، کششی و خمشی بالا مقاوم در برابر لرزش و ضربات اجسـامی که روی آن تردد می کنند انقباض حرارتی آن کم است

بیشتر بخوانید
عایق امولسیونی / پرایمر زیرساز قیری

عایق امولسیونی / پرایمر زیرساز قیری

AZ74 / AZ75 زیـرسـازی مقـاوم در محیـط هـای شیمیایی، قلیایی، اسیدی، مرطوب و خورنده آماده کننده سطوح برای اجرای انواع پوشش اپوکسی افزایش نفوذناپذیری سطوح و افزایش سـرعت اجـرای ترکیبـات اپـوکسی چسبندگی خیلی خوب به انواع مصالح مانند بتن، سنگ، چوب، فلز و ... (به جز پلاستیک)

بیشتر بخوانید
روغن قالب

روغن قالب

AZ77 جلوگیری از آلودگی های سطحی بتن جدا شدن راحت تر قالب از سطح بتن و...

بیشتر بخوانید
الیاف های مش پلیمری بتن/ الیاف های فولادی بتن

الیاف های مش پلیمری بتن/ الیاف های فولادی بتن

AZ107 / AZ108 افزایش مقـاومت کششی ،برشـی ، خمشی و فشاری و مقاوم در برابر خستگی و کرنش گسیختگی ، تنش های حرارتی و جمع شدگی و صرفه جویی در زمان وهزینه و ترمیم کلیه سازه هـای بتنی دریایی و زمینی، راه هـا و تونـل هـا، کانال هـا، رمپ های فرودگـاهی و پارکینگ ها و ...

بیشتر بخوانید
الیاف پلی پروپیلن  6- 12

الیاف پلی پروپیلن 6- 12

AZ106 / AZ112 برای ایجاد مقاومت بالا در بتن و ژل های ساختمانی و... به کار می رود ومقاومت 8 برابری ایجاد می کند فضاهای خالی را پر می کند.

بیشتر بخوانید
ژئو تکستایل( بر پایه پلی استر و پلی پروپیلن)

ژئو تکستایل( بر پایه پلی استر و پلی پروپیلن)

AZ108 در اشکال لایه هافته و بافته ، جذاب آب آب گذری، تحمل فشار و ضربات و جذب مـواد قیـری، بـرای زه کشی، محافظت، کنترل فرسایش ، جدا سازی، فیلتراسیون و مقام سازی در جاده سازی ...

بیشتر بخوانید
ژئو گرید

ژئو گرید

AZ109 پایدار سـازی و تقویت تـرانشه هـا و خاکریز های ناپایدار، تقویت بسترهای سست راه، راه آهـن ، فرودگاه و ابنیه، پایدار سازی و پوشش و مقاوم سـازی دیوار هـای بزرگـراه ها و راه هـا و...

بیشتر بخوانید
مش(توری ) فایبرگلاس

مش(توری ) فایبرگلاس

AZ111 الیاف کامپوزیتی شیشه و پلیمر برای تقویت سقف و دیوارهای سیمانی و گچی و تعمیر سطحی بتن و جلوگیری از ترکهای بتن ...

بیشتر بخوانید
پودر سخت سایش ( هاردتاپ)/ پودر بندکشی نانو

پودر سخت سایش ( هاردتاپ)/ پودر بندکشی نانو

AZ98 / AZ99 بند کشی سرامیک، کاشی، موزائیک، بتنی، گچی و پیش سـاختـه مقـاوم نسبت به رطوبت و آب صیقل انواع سطوح زیرسازی شده بدون جمع شدگی و انقباض برای سختی بتن

بیشتر بخوانید
آب بند نما / رنگ نما

آب بند نما / رنگ نما

AZ72 / AZ73 ایجـاد پوشش با دوام بر روی انـواع زیرسازی ها و سطوح سنـگی، بتنی، آجری، گچی، سیمانی و ... ایجاد پوششی قابل شستشو مقاومت و دوام در برابر رطوبت و باران و نفوذ پذیری نسبت به گازهای جوی

بیشتر بخوانید
ملات ضدحریق( فایر پروف)

ملات ضدحریق( فایر پروف)

AZ110 پوشش ضد حـریق و ایجاد تدریجی لایه کربنی متورم و متخلخل و ایجاد لایه عایق حرارتی در برابر حریق روی سطوح فولادی و...

بیشتر بخوانید
تخریب کننده بتن پودری / مایع

تخریب کننده بتن پودری / مایع

AZ115 / AZ116 برای تخریب بدون انفجار و بدون خطـر قطعات بتنی، صخره هاو سنگ ها و ایجاد حفره ها در مناطق سنگی، باعث افزایش حجم و اندازه و ظرفیت بتن و خرد شدن و ایجاد شکاف در سطح بتن بدون ایجاد سر و صدا و گرد وخاک می گردد.

بیشتر بخوانید
واتراستاپ

واتراستاپ

AZ121 واتر استاپ های pvc و هیدروفیلی برای جلوگیری از نشت درزهای اجرایی در مقاطع قطع بتن ریری و آب بندی درزهای اجراییو انبساطی در کلیه فونداسیون های سازه های بتنی شامل ساختمان ها، مخازن بتنی آب و کولینگ تاورها و ... می باشد.

بیشتر بخوانید
اسپیسر / نوار تفلون

اسپیسر / نوار تفلون

AZ120 / AZ122 اسپیسرهای مختلف برای ایجاد فاصله بین میل گرد ها نوار تفلون های مختلف برای کاربرد های صنعتی و تاسیساتی ...

بیشتر بخوانید

مواد افزودنی بتن

با توجه به تعریف انجمن بتن امریکا (ACI 116 R) مواد افزودنی بتن ، موادی هستند به غیر از آب ، سیمان و مصالح سنگی که به صورت پودر و یا مایع و برای اصلاح خواص بتن به آن افزوده می شود. افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند.  افزودنی های شیمیایی از فراوری ، ترکیب و یا آمیزه کاری مواد آلی و معدنی در یک فرآیند شیمیایی آزمایشگاهی به دست می آیند و افزودنی های معدنی که یا بطور طبیعی یافت می شوند و یا از محصولات جانبی صنعتی هستند.  تاًثیر مواد افزودنی در بتن شامل افزایش کارایی ، افزایش مقاومت ، افزایش زمان گیرش ، کاهش زمان گیرش ، افزایش سرعت در روند کسب مقاومت اولیه ، تهیه بتن مقاوم در برابر تهاجم فیزیکی محیط های مختلف آب و هوایی مانند املاح ، اسیدها ، یون کلراید ها ، سولفات ها و ایجاد مقاومت ناشی از خرابی بتن در برابر سیکل انجماد و ذوب شدن و همچنین کنترل واکنش های قلیایی سیمان با سنگدانه ها بوده و معمولاً یک یا چند ویژگی بتن تازه یا سخت شده را تغییرمی دهند. امروزه و بدون تردید در کلیه پروژه های بتن ریزی در سراسر دنیا مصرف مواد افزودنی بتن ، کاربرد وسیع داشته است.  همچنین در طی سال های اخیر و با تدوین آئین نامه ها و مقررات اجرایی فنی ، مصرف مواد افزودنی با کیفیت در پروژه های مختلف عمرانی و شهری در اقصی نقاط آب و هوایی کشور و به منظور تاًمین خواص اشاره شده بتن و همچنین تاًمین کاهش هزینه های اجرایی و صرفه اقتصادی در پروژه های مختلف اجرایی ، گسترش و فراگیر گردیده است. برای اطمینان از نحوه تولید استاندارد و عملکرد رضایتبخش انواع افزودنی های بتن ، انجام آزمایش و بررسی نتایج آن ضروری می باشد. ارزیابی نتایج آزمایش ها و برآورد آنها در بتن باید با تکیه و تواًم با بکارگیری تجارب ارزشمند علمی و کارگاهی باشد. مواد افزودنی مورد استفاده در بتن حتماً بایستی با استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داشته و تولید کنندگان آن نیز ضمن تطبیق رویه ها و کیفیت تولیدات ، دارای گواهینامه های معتبر از ” سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) و همچنین تطبیق با استانداردهای معتبر جهانی مانند انجمن ” آزمایش و مواد ” (ASTM)  و یا BS  باشند تا بدین ترتیب تحقق اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان را نیز بدنبال داشته باشد.

 

آخرین مقالات

اندر احوالات افزودنی های بتن

اندر احوالات افزودنی های بتن

نوشته دفترفنی بتن آذرپاد   در اینجا قصد داریم برخی موارد پیرامون مصرف افزودنی های بتن در بتن ریزی ها  را پاسخ دهیم . به استحضار می رسانیم ، از سالیان  پیش برخی از متخصصان بر این باور بودند و حتماً
از گروت چه می دانیم ؟

از گروت چه می دانیم ؟

دفتر فنی و خدمات مهندسی بتن آذرپاد همانطوریکه می دانید گروت ”Grout” کلمه ای لاتین و به معنای کاربردی دوغاب در صنعت ساختمان می باشد. با توجه به ریشه و معنای لغوی آن و با بررسی ها و کاوش های

ISO

گواهینامه ها

کلمات کلیدی را وارد نمایید